2021 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

07 Ocak 2021

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında “Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir. Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, Rize Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.”  hükmü gereği ilimiz İl Tüketici Hakem Heyetinde görev verilebilecek bilirkişi listemiz yayımlanmış bulunmaktadır.
Listeye giren başvuru sahipleri Bilirkişi Yemin Metnini imzalamak üzere Müdürlüğümüze gelmeniz önemle rica olunur.
 
2021 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi için tıklayınız.